Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ősmagyar nevek jan.-jún.

2011.02.13

 

 

I. Fergeteg Hava  (január)

                                                                                                                                                              

1. Újév kezdete

2. Turán

3. Nimród, Enet férje, Hunor és Magor atyja

4. Hunor, Tana és Enet fia, mások szerint: Ménrót egyik fia, Magor testvére, ismét mások szerint a bibliai Nimród egyik fia, s Magor testvére. Mint    a Hunok igazi nevét, már Kr.e. a III. században kínai források jegyezték.

5. Enikő, Vörösmarty alkotta név

6. Magyar, Árpád korban személynévként használt népnevünk.

7. Attila, Etele eredetileg Aty-le-Atyuska. A német elfogultság, mongol-tatár-török nyelvből "eb" és "ló" szóból eredezteti. Az igazság az, hogy ősidők óta megvolt e név Ázsiában.

8. Szörény, hun-bolgár eredetű személynevünk, jelentése: kis mormota.

9 Csöpi

10. Szörényke

11. Alpár, Tonuzoba besenyő vezér fia, törökül: hős férfi.

12. Mizse

13. Vidor, Atilla egyik követe Krimhildáért

14. Bódog, Árpád kori személynév

15. Ugrin, a honfoglaló Csák-nemzetség több tagjának neve.

16. Bendegúz, a Mundzuk, Mundesuk - jelentése: rege királya - későbbi torzított alakja a mondákban: Atilla atyja.

17. Edömér, Aba királyunk őse kun főúr Anonymusnál.

18. Piroska, László király leánya.

19. Dsingiz

20. Balambér

21. Regehű, Árpád fejedelem felesége

22. Hunorka

23. Alirán, Irnek neje

24. Magyarka

25. Úrkund, Tonuzoba egyik fia, a ma is élő Tomaj nemzetségből.

26. Aba

27.Ur-Engur

28. Zalán (Salán), bolgár fejedelem, kit honfoglaló őseink legyőztek.

29. Irnek, férfiacska, Etele fia, azonos a monda Csabájával, a Gyula-ház, azaz Árpád-ház őse.

30. Jászó

31. Anikó

 

II. Jégbontó Hava (február)

 

1. Csanád, vezér, I. István hadvezére, Ajtony legyőzője

2. Emese, Álmos fejedelem anyja, az Árpád-ház ősanyja

3. Kund (Könd), fejedelem, kazár főméltóság, magyaroknál: vezér, fejedelem, törököknél: becsült, tisztelt.

4. Lelle

5. Taksony, Géza fejedelem atyja, Árpád unokája.

6. Gidula

7. Izsép

8. Tarcal, kun vitéz a honfoglalás idején

9. Abigél

10. Ügek (Ügyek) névtelen jegyző szerint Álmos apja vagy nagyapja, jelentése: kis király, mások szerint: szent.

11. Zete

12. Ara, ragyog

13. Kadosa (Kadocsa), Anonymusnál Zoárddal együtt Árpád unokatestvérei, Kézainál: hun vezér.

14. Levente, Árpád fiának hagyományos olvasatú neve.

15. Karcsa, ölyv, mások szerint: héjja

16. Marót

17. Zille

18 Nemere, népatya, a "Nap mezején" - a másvilágon élő hős.

19. Farsang

20. Álmos, Árpád atyja, az Árpád-ház őse.

21. Réva, Atilla és Buda testvére.

22. Küne

23. Gyopár

24. Solt, régi krónikások szerint Solta, a Zsolt név korábbi alakja.

25. Gejza, nemes, uralkodó. 950 évvel ezelőtt Gyeücsa változatban élt.

26. Menyétke

27. Ákos, gyakori főúri név, az Árpád korban.

28. Elemér

 

III. Kikelet Hava (március)

 

1. Acsád, Árpád-kori főúr, kun vezér, "Kis rokon" (Törk. 1255).

2. Turda-Torda-Tardos, táltos, Anonymusnál Velek ivadéka, Árpád vezér mondai őse, Turdu-Törk-Kagán 581-ben, Törk."Megmarad".

3. Iboly, Ibolya, jász név, Ivola 1357, virágnévből származik.

4. Hurtuba, besenyő név, Seruzád főasszony hadnagya.

5. Adorján, Hadrianus, "Hadria városából való férfi".

6. Nyestike, a nyest becéző alakja.

7. Baján, avar fejedelem 565-ben, "bán, vezér", "gazdag"

8. Zoltán, Zsolt, Szoltán, Árpád fia Anonymusnál, "Fejedelem"

9. Csepel, Árpád kun vezér lovászmestere Anonymusnál, "tisztázatlan" Törk."sötét színű".

10. Seruzád, besenyő főasszony

11. Aladár, Aldarík, Atilla fia, németben: ősuralkodó, Aldar: elöljáró.

12. Dengizék, Attila fia, "Déliszél" Törk.

13. Szende, szemecske.

14. Kökényes, kökénycserjés.

15. Nemzeti megújhodás ünnepe

16. Ellák-Ellek-Velek, Attila fia, "első, uralkodó" Törk.

17. Gyarmat, magyar törzs, "letelepült".

18. Kászon, Atilla kürtöse.

19. Botond, Buzogányos harcos.

20. Csilla, csillog, csillag

21. Tavasz ünnepe

22. Horka, ősmagyar méltóság, Töhötöm fia, Anonymusnál vérbíró.

23. Lengő 1086

24. Jutas, Jutocska, Árpád fia, "Ínyencke".

25. Gyümölcsoltó Boldogasszony

26. Iszla

27. Hajnalka-Hajna

28. Keve, honfoglaló vezér Anonymusnál, Vörösmarty felújításában: "Kövecske".

29. Laborc, "hős párduc" Törk.

30. Dalamér, Huszton lánya.

31. Álmos fia, "Árpácska".

 

IV. Szelek Hava (április)

 

1. Katul

2. Ond, honfoglaló vezér Anonymusnál, "öregecske", tized szülött" Törk.

3.Gyöngyvirág, virágnév

4. Pós, besenyő név, "Pali"

5. Szilamér, Zelemér, "A bálványos vár" c. regényben

6. Burtáj

7. Tonuzaba, besenyő vezér, Örkönd apja, "apadisznó"vadkan apa

8. Ividő, Árpád leánya

9. Meggyfavirágzás ünnepe

10. Habílán, Csatár leánya

11. Torontál, "Kis sólyom" Törk.

12. Gyula, választott főbíró, vezér Anonymusnál, "káklya, aki vezet" Törk.

13. Büvellő, Marót leánya, Tündér

14. Tas, vezér Anonymusnál, "kő vagy jóllakott" Törk.

15. Askam, Atilla felesége

16. Ubul, Eubul, görög név

17. Bíborka, Bíbor, Bíbora

18. Ilma, Ilona + Vilma

19. Kocsárd, "vadkökény", németben: Gotthard

20. Apor, székely Rabonbán, "apácska"

21. Ekese-Ekszede, egy kun rokona

22. Aranyos

23. Béla, "belső rész"

24. Sellő, vízi tündér

25. Keán, Keyan, kagán "Fejedelem" Törk.

26. Csobánka, "pásztorka" Iráni, "pásztorlány" Törk.

27. Dancs, "Domokoska"

28. Bulcsú, Vérbulcsú, Anonymusnál vezér, "vért bocsátó"

29. Énee, Énet, Marót vezér neje

30. Buda, hun vezér Anonymusnál, "bot, buzogány" Törk.

 

V. Igéret Hava (május)

 

1. Munka ünnepe

2. Csaba, Atilla fia, "Ajándék" Törk. "pásztor, kóbórló"

3. Elvő, fodorhajú

4. Dalia

5. Magó, magocska

6. Szilas, szilfácska

7. Réka "Arikán" Törk.

8. Somogy, "Somfás hely"

9. Zaránd, "Aranyocska"

10 Gyöngyvér, "Gyöngytestvér"

11. Balmaz, kun szó: "nemlévő"

12. Hulihó

13. Mátka

14. Bars, "párdus"

15. Büszke, "Bűzöske, Büdös"

16. Csongor, Sólyom, vadász, Türk, Kazinczy Ferenc és Vörösmarty is felújította

17. Itlár, kun főnök

18 Tünde, tündér szavunkból eredő Vörösmarty M. 1831. drámai költeményéből elterjedt név

19. Oguz, nyíl, a Fehér Kunok neve

20.Kadarta, Kaba lánya

21. Rof, Ero, hun király, Atilla nagybátyja, 1337. a Rophaym név rövidülése

22. Bogyó

23. Szabolcs, a Csák-nemzetség őse, Árpád unokaöccse

24. Vidorka, a Hilárius "vidám" név magyarosított női változata

25. Törtel, négy nép ura, kun vezér

26. Doboka, Csanád vezér atyja

27. Ede, Ete, Önd vezér fia, éles vagy hetedik gyermek, Vörösmarty újította fel a "Zalán futása" c. művében

28. Természet örömünnepe

29. Kalandó

30. Dsila

31. Kültegin, türk kagán

 

VI. Napisten hava (június)

 

1. Napsugárka

2. Lápos, Bojtorján

3. Csillavér, Dul Alán király leánya

4. Ócsád, Örs úr atyja

5. Rózsa

6. Emőke, az Emese név változata, Csát hun vezér leánya, nőstény disznócska

7. Retel, hun vezér

8. Tomaj, besenyő vezér, hallgatag, mogorva

9. Géda

10. Üllő, Árpád fia, kormányzó, uralkodó - türk.

11. Barna, Barnabás becézése

12. Enid, női név, élet, lélek - walesi szó

13. Fruzsina, Eufrozina magyaros olvasata, tündér név

14. Vazul, a görög Bazil magyar változata, király

15. Vid, a Gujdó délszláv név változata

16. Zerind, Koppány apja

17. Töhötöm, fejedelem, hercegecske

18. Viola, a latin ibolya szóból

19. Gerle, a galambnál kisebb termetű, barnásszürke madár

20. Zajzon, 1367, döfje le -úz

22. Döme, a Dömötör és a Dömjén rövidülése

23. Hajna, a hajnal szó rövidülése, Vörösmarty: Zalán futása

24. Csörsz, szláv eredetű: ördög

25. Koppánd, méltóságnév, vagy kicsinyítő képzővel: győzedelmes

26. Kalli, Bulcsú apja, nyugtalan

27. Ünőke, szarvas nőstény

28. Gorda, Irmeu - Csaba ivadéka, pontusi fejedelem

29. Bihar, Szent István-kori megyés ispán

30. Ogmánd-Agmánd, apafarkas

 

VII. Áldás Hava (július)

 

1. Boglár, fémveretes, ékköves, gyöngyös

2. Sarlós Boldogasszony

3. Pirító

4. Özsöb, Szalók vezér atyja

5. Ajtony, Arany - Törk., Szent István-kori törzsfőnök

6. Ung, megyés ispán Szent István idején

7. Tarján, Tárkány - türk méltóságnév

8. Baba, jelentése: vénasszony, szülésznő

9. Vata, elmerülő, lebukó - türk, 1046-ban az ősi vallás és szokások helyreállítása miatt kitört felkelés vezére

10. Zsombor, Bölény, az erdélyi Gyula vajda apjának neve

11. Csengele, kun eredetű szó: erdős, tüskés, bozótos

12. Zila, Árpád hadvezére

13. Jenő, ómagyar törzsnév, bizalmas, tanácsadó

14. Örs, nemzetségnév, "kis hős" Türk.

15. Ildikó, a germán krimhilda névből, jelentése: harc, Atilla felesége

16. Aszlár, kun eredetű szó: jászok faluja

17. Elek, a Velek névből, Árpád követe Ménróthoz

18. Lilla, a Lívia és a Lídia nevek becéző alakja

19. Kamorka, tündér neve, aki gyermekágyas asszony ágyánál vigyáz

20. Bátor, Bahatur-türk méltóságnév

21. Csobán, "pásztor" - perzsa

22. Obi, "néni, idősebb testvér" - osztják

23. Izár, Zizor, az Izidor nyelvújítási alakváltozata

24. Mandula, kun leány, IV.László király szeretője

25. Olgya

26. Kádán, "cölöp, karó" Türk.

27. Tardos, "megállt, megmaradt"  Türk.

28. Délceg

29. Rába, sötét vöröses, barnás - illír

30. Csala, csalogató, csábító

31. Árboc, kun előkelő, IV. László korában

 

VIII. Újkenyér Hava (augusztus)

 

1. Szerény, latin Szerénus névből, derűs

2. Lehel, a Lél későbbi változata

3. Bács, türk méltóságnév

4. Délibáb, tündérnév

5. Kende, türk méltóságnév

6. Oldamur, kun fejedelem neve

7. Csiperke, Cseperke

8. Sudár, karcsú

9. Emőd, szopóska

10. Becse, besenyő - türk.

11. Szalók, balkezes - türk.

12. Delinke

13. Ipoly, meglocsoló - indueurópai

14. Özséb, istenfélő - görög, Nagyboldogasszony, az anyaság ünnepe

15. Estilla, Vörösmarty alkotása a Levente c. költeményből

16. Tomor, vas - türk.

17. Ilona, a Heléna magyar alakja

18. Huba, a hét magyar vezér egyike

19. Vajk, a magyar zsiradék, vagy a türk gazdag

20. Zelemér, ivadék

21. Ella, német női nevekből önnálósult becéző

22. Tuli

23. Vázsoly

24. Koppány, nagy győzedelmes, erős, illetve méltóságnév - türk.

25. Füvellő, gyógyító tündér neve

26. Maglód, termékeny

27. Kajtár, keresgélő

28. Edő, jó, szent - türk.

29. Szalárd, X. századi magyar vezér

30. Atád, atyácska - türk.

 

IX. Földanya Hava (Szeptember)

 

1. Egyed, az Ete névből származik, jelentése: éles - türk.

2. Filéne, szép nő

3. Turzó, torozó

4. Zicsi, építőmester - szláv

5. Hajnácska, Hajnalka

6. Zandirhám, mondai székely vezér

7. Ugocsa, az onogor népnévből szláv közvetítéssel

8. Kisboldogasszony, a gyermek ünnepe

9. Kajár, kiáltó

10. Tápé, türk szó: szolgálat, tisztelet

11. Irmén

12. Agárd, fűzfacserjékkel benőtt zátony

13. Csele, a Csala név változata, csalogató

14. Hali, női név

15. Báta, pocsolya, tócsa

16. Pille

17. Dizavul

18. Tardos, türk szó: megáll, megmarad

19. Ovola

20. Kál, marad, öregember - türk.

21. Földanya ünnepe

22. Senyő, a Simon beceneve

23. Pöszke

24. Zobor, gyűlekezés - szláv

25. Szübál

26. Balassa, Balazsé

27. Sugárka

28. Csoma, rossz szellem

29. Uzonka, hosszúkás - türk.

30. Zsadán, méltóságnév - avar

 

X. Magvető Hava (Október)

 

1. Tanhu

2. Imola, hínár, mocsár

3. Sebős, sebes

4. Öcsény, fiatalabb fivér

5. Himes, sövényház

6. Nemzeti Gyászünnep

7. Kulpa, világos folyó, vagy görbe folyó - indueurópai

8. Etelka, Dugonics András alkotása, az Etele férfinév névváltozata

9. Gyalán, kígyó - türk.

10. Szellő, szőlő

11. Hohat, régi

12. Illangó, gyors lábú tündér

13. Batu, mongol kán

14. Dorozsma, barátság, vőfély

15. Táltos, önkívületbe ejt, révül

16. Kedves

17. Balajtár

18. Szívölő, magyar mondai fejedelemlány, magyar fejedelem felesége

19. Villám

20. Iringó, az iringó növénynévből

21. Bise, kánya, varjú

22. Előd, elsőszülött vagy ős, a Csák-nemzetségőse, a lebédiai magyarok első vezére

23. Gyöngy

24. Káldor, Vörösmarty újítása "A két szomszédvár" c. költeményéből

25. Barakon

26. Hülek, türk fejedelem

27. Ibla, mondabeli főtáltoslány

28. Ozul, hun vezér

29. Zenő

30. Vitéz

31. Szemőke

 

XI. Enyészet Hava (november)

 

1. Ősök Napja

2. Turul, vadászsólyom - türk.

3. Győző

4. Karcsú

5. Sólyom

6. Méhike

7. Türje, Cirill földje - szláv

8. Surbán

9. Olna

10. Picur

11. Kaplony, tigris - türk.

12. Csát, csat vagy kút - türk.

13. Szömér, szemes

14. Berke, mongol fejedelem

15. Nyilas

16. Tuga

17. Érd, vízfolyásocska

18. Kartal, sas - türk.

19. Timur, vas - türk.

20. Jolán, jó leány

21. Úz, Uzor, oguz vagy zab - türk.

22. Nyék, kerítés, sövény - magyar törzsnév

23. Makár, boldog - görög

24. Virág

25. Csete, a csata változata

26. Kötöny, az élőlény hátsó része - türk.

27. Csagatáj, ujgur uralkodó neve

28. Bájos

29. Maksa, a Mordvinok egyik törzse

30. Szüvellő, a szívismerő tündér neve

 

XII. Álom Hava (December)

 

1. Csák, ütő - türk.

2. Aranka, aranyocska

3. Kemecse, csónakocska, kis hajó - türk.

4. Zala, patak, folyóvíz - indueurópai

5. Sejbán, mongol fejedelem

6. Torzon

7. Csáb, Csabánka

8. Nyalka

9. Bojta, gazdagocska

10. Rugacs, rugó

11. Gilvád

12. Virító

13. Kurszán, keselyű - türk.

14. Szilárdka

15. Bábolna, vénasszony - szláv

16. Szepes, szép

17. Tugurkán, türk fejedelem

18. Csekő, csenevész

19. Bodony, nép - türk.

20. Csellőke

21. Kocsobur, átkarolni - türk.

22. Écska, öcsike

23. Kinga, a germán Kunigunda magyar becézője

24. Újjászülető Napisten Ünnepe

25. Karácsony

26. Edua

27. Bölöjte

28. Szubotáj, mongol fejedelem

29. Üdvöske

30. Zoárd, szavárd nép

31. Szittya