Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


SZÉKELYFÖLD: ROMÁN TERV EGY KULTÚRA KIIRTÁSÁRA AZ EURÓPAI UNIÓBAN!

2012.09.28

www.michelangelo.cn

SZÉKELYFÖLD

ROMÁN TERV EGY KULTÚRA KIIRTÁSÁRA AZ

EURÓPAI UNIÓBAN!

:

A román kormány azt tervezi, hogy feldarabolja

Székelyföldet (egy magyar enklávé Románia területén,

Az egyik ilyen új terület egy magyar megyét négy olyan román megyéhez toldaná, amelyek a

Kárpátok másik oldalán helyezkednek el!

Az újítás egyértelmű célja a s

ugyanaz a módszer, mint Oroszország russzifikációjának

kivitelezett módszere. Sztálin azonban egyik esetben sem rombolt le közösségeket: a Hanti-Manysi

zékely1) kultúra kiirtása a kényszerített asszimiláció eszközével, mely2) a cárok által megálmodott, majd Sztálin által

Autonóm Okrug

ma is a néhány száz megmaradt, nem russzifikált oroszországi magyar otthona.

Egy még Sztálin által is elismert jogot az Európai Unióban lábbal tiporhatnak?

1960-ra Ceausescu már végrehajtott valami ahhoz hasonlót, amit a román kormány jelenleg tervez, de

1968-ban meggondolta magát és létrehozta a Székelyföldet ma is alkotó három magyar megyét,

amelyek mindegyike autonóm közigazgatással rendelkezik.

Egy még Ceausescu által is elismert jogot

az Európai Unióban lábbal tiporhatnak?

A román kormány terve nemzetközi egyezményekkel, EU szabályozásokkal

, és a kultúrállamokban élő

polgárok jogaival ellenkezik.

Európát annyira lefoglalja a bankok „jogainak” védelme, hogy saját

már nem is figyel oda?

állampolgárainak jogaira3)

Nem Románia az egyetlen, hasonló nézeteket valló ország: Szlovákiának van egy hagyománya: az

etnikai tisztogatást elősegítő “Beneš dekrétumok”, régiók a romániaihoz hasonló reformja,

majd pedig

(már az EU tagjaként) egy törvény 6000 euró

megszólalnak magyar nyelven!

ig terjedő büntetést szab ki azokra, akik nyilvánosan

Fiatal koromban nem erről az Európáról álmodtam!

1975-

ben az Olasz Légierő tisztje voltam és Dél-Tirolban szolgáltam, amikor a régióban élő németek

autonómiájukért harcoltak. Az etnikai feszültség olyan fokra hágott, hogy

csapatoknak, hogy ne hagyják el barakkjaikat

engedelmeskedtem.

a főhadiszállás azt javasolta acsőre töltött fegyver nélkül, aminek magam is

Milyen lenne most az életem, ha akkor lőnöm kell?

Nagyon is jól tudom, hová vezethet az etnikai feszültség!

Ezt akarják?

4) Újra fel akarják lobbantani az 1956-os szellemet a magyarokban?

TÁMOGASSA A SZÉKELYEKET, EGY ELNYOMOTT,

BÉKESZERETŐ NÉPET, ÉS

EGY „A NEMZETI RÉGIÓK VÉDELMÉT” SZOLGÁLÓ EURÓPAI UNIÓS JOGSZABÁLY

MEGALKOTÁSÁT MEGCÉLZÓ “EURÓPAI ÁLLAMPOLGÁRI INDÍTVÁNYUKAT”!

További információ:

http://www.sznt.ro/ (6 nyelv közül választhat)

Ha szövegemet túlzottan agresszívnek (túlzottan indoeurópainak!) találja, kérem, olvassa el az alábbi,

egy romániai magyar állampolgár, a Székely Nemzeti Tanács elnöke civilizált nyílt levelét:

állampolgára, akkor érintett

ha Ön a világ5), bárhol is sértenek állampolgári jogokat:

________________________________

1

megérkeztek keletről

2 Lásd www.michelangelo.cn > Genetika > Magyar genetika > A finnek

3 Az én generációm hibát követett el: Európát a XIX. századi nemzetállamok közösségeként építettük fel, amelyet két

világháború határozott meg. Az európaiak új, fiatal generációinak Európát

A székelyek Kárpátia magyar őslakos népe: ők már akkor ott voltak, amikor az első neolitikumbéli gazdálkodók.önrendelkezéssel bíró nemzeti érzelmű

népek

4 Mióta autonóm területté nyilvánították,

ahová, amikor csak tehetem, ellátogatok.

5

közösségévé kellene alakítaniuk.Dél-Tirol lett a legbiztonságosabb terület Olaszországban; egy olyan hely,mert ha Ön Európa egyes országaiban, illetve az USA-ban élő európai, hamarosan egy kisebbséghez fog tartozni, és

úgy bánnak majd Önnel, ahogyan Ön bánt saját kisebbségeivel!

Székelyföldet az UNESCO Világörökség részévé kellene nyilvánítani: a székely kultúra halála a

legrégebbi európai kultúra lemészárlását jelentené:

az európai civilizáció bölcsője volt; ne

hagyjuk, hogy ez legyen a koporsója is!

Nyílt levél Victor Ponta Úrnak, Románia miniszterelnökének

Miniszterelnök Úr!

Ön a napokban közzétette Románia régiósításának új tervét, amely Székelyföldet három különböző régióba tagolná.

Ez a terve rávilágít arra, hogy meg akarja előzni politikai ellenfeleit, akik „csak” egy nagyobb megyébe akarták

beolvasztani Székelyföldet. Ők,

is, Önök is megfeledkeznek arról, hogy mindkét tervezet sérti Románia nemzetközi

kötelezettségvállalásait, a közigazgatási térkép pedig nem rajzolható át a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló

Keretegyezménynek és a Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájának figyelmen kívül hagyásával.

Emlékeztetünk arra, hogy a megyéknél nagyobb közigazgatási egységeket létrehozó reformnak tekintettel kell

lennie a helyi közösségek akaratára, és nem lehet régióhatárokat kijelölni az érintett közösségek népszavazás útján

történő konzultálása nélkül. Mi székelyek, Székelyföld többségi lakói nem fogunk megszavazni egyetlen olyan

tervezetet sem, amely Székelyföldet szétdarabolná, vagy egy nagyobb közigazgatási egységbe tagolná.

Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy új régiók létrehozása érinti a statisztikai régiók (fejlesztési

régióként emlegetik nálunk) kijelölését is, amelyeket az Európai Unió azért hozatott létre a tagállamokkal, hogy

azok eszközei legyenek kohéziós politikájának, amely nem használhat

többségtől eltérő nyelvű és kultúrájú népek ellen.

ó fegyverként a tagállamok területén élő, a

Mi több, az Unió 1059/2003 számú, a statisztikai célú területi egységek nomenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról

szóló rendelete leszögezi, hogy ezeket a régióka

történelmi, kulturális, földrajzi vagy környezeti körülményeket.”

Ennek az előírásnak a figyelembe vételével lett önálló NUTS 2 régió Dél

Giulia, Korzika, Szardínia, Katalónia, Baszkföld, Galícia, Frízföld, Bretagne. Románia az egyetlen ország

Európában, amely a történelmi, kulturális, földrajzi követelményeket figyelmen kívül hagyta, és Székelyföldet

t úgy kell kialakítani, hogy azok tükrözzék „a gazdasági, társadalmi,-Tirol, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia

beleerőltette egy olyan régióba, ahol az egy tömbben élő, Székelyföldön 75%

közösség részaránya 30% alatt van. Az ön által bemutatott tervezet a jelenlegi helyzetünket tovább akarja rontani, és

-os többséget alkotó székely-magyar

fel akarja „robbantani” a történelmileg, kulturálisan, nyelvileg egységes Szé

Az idézett uniós rendelet azt is kimondja, hogy a NUTS osztályozást nem szabad túl gyakran módosítani, annak

kelyföldet.

hosszútávon stabilnak kell lennie. Az önök tervezetéről azt biztosan nem lehet elmondani, hogy hosszú távú

stabilitást biztosítana, hiszen alapja nem a társadalmi kohézió, a régió lakóinak szolidaritása, nyelvi, kulturális,

társadalmi, és földrajzi egysége, hanem az állampolitikai rangra emelt nacionalizmus.

Hadd emlékeztessünk arra, hogy Nicolae Ceausescu a falvakat azért akarta leromb

térképéről több ezer magyar falu minden műemléke, temploma, temetője, eltűnjön minden bizonyítéka a magyarság

olni, hogy eltűnjön Románia

történelmi jelenlétének Erdélyben. Ceausescu sem vette észre, hogy nemcsak a magyarok, de egész Románia ellen,

saját népe ellen is cselekszik. Hasonlóan az Önök terve is ellentmond a gazdasági racionalitásnak is, nem hogy

előmozdítaná, hanem lehetetlenné teszi Romániában az Unió kohéziós politikáját, és mélyebb válságba taszítja az

országot, amelynek jövőjéért Ön és kormánya felelős.

Végül biztosítom Önt, hogy mi székelyek nem fogjuk engedni szülőföldünket a hozzánemértés és a gyűlölet

prédájává tenni, ha kell a polgári engedetlenség eszközével is élni fogunk, hogy Székelyföld egységét megőrizzük.

Van viszont egy másik,

tiszteletbe kívánja tartani Románia alkotmányát, és mindazokat a nemzetközi szerződéseket, amelyeknek Románia

Románia szempontjából előnyösebb út a közigazgatási reform felé. Ha az Ön kormánya

részes állama, akkor a Ioan Stanomir professzor által vezetett

közigazgatási reform kiindulási pontjának, és ez a párbeszéd és együttműködés alapja lehet. Mi készek vagyunk a

párbeszédre, az együttműködésre, de csakis akkor, ha az Önök politikája a helyi közösségek sza

szakértői bizottság jelentését tekintik Önök is abad akaratára, az

állampolgárok közti szolidaritásra és konstruktív együttműködésre épül.

A választás felelőssége Öné miniszterelnök úr: a párbeszédet és a társadalmi békét választja, vagy a nemzetiségi

feszültségek elmélyítését? Mi a béke, a párbeszéd és az együttműködés oldalán állunk.

Befejezésül felhívjuk a figyelmét arra, hogy a székely nép és hazája, Székelyföld eleven valóság lesz akkor is,

amikor a beolvasztásunkat, szétszórásunkat célzó tervezetek rég feledésbe merültek.

Izsák Balázs

A Székely Nemzeti Tanács elnöke

Marosvásárhely 2012. május 13.

Székelyföldre és a székelyekre vonatkozó tájékoztatás

Székelyföld a kommunizmus korában

1. ábra Romániában 1952-ben hozták létre a Magyar Autonóm Tartományt, amely lefödte Székelyföldet.

2. ábra 1960-ban úgy szervezték át a Magyar Autonóm Tartományt, hogy a magyar népesség aránya csökkenjen, és

Maros Magyar Autonóm Tartománynak nevezik el. 1968-ban Nicolae Ceausescu végleges felszámolja a tartományt,

és megteremti a ma is érvényben levő megyerendszert.

3. ábra Románia jelenlegi közigazgatási beosztása és NUTS-II régiói

4. ábra Erdély és a Középrégió. A székelyek Kovászna, Hargita és Maros megye területén élnek. Traian Basescu és

PDL kormány a NUTS-II régiókat akarta közigazgatási egységekké változtatni, és egyben megszüntetni a

megyéket.

5. ábra Székely népesség Kovászna, Hargita és Maros megyében

6. ábra Victor Ponta miniszterelnök pártjának, az USL-nek a terve az új közigazgatási egységek létrehozásáról. A

kék vonallal körülhatárolt Maros, Hargita és Kovászna megyét három különböző közigazgatási egység között

osztaná el.

Felhívás a Székely Nemzeti Tanács uniós polgári kezdeményezésének támogatóihoz

A Székely Nemzeti Tanács, nem sokkal a polgári kezdeményezést lehetővé tevő Lisszaboni Szerződés

aláírása után, 2008 februárjában határozatot fogadott el, amelynek értelmében egy uniós

kezdeményez az Európai Unióban élő, szülőföldjükön őshonos népek és népcsoportok jogaira vonatkozóan, különös

tekintettel az önrendelkezés jogára. A későbbiekben ezt a határozatát megerősítette, és konkrét lépéseket tett a

szintű szabályozást

kezdeményezés elindítása érdekében.

A cél egy olyan uniós szintű jogszabály elfogadtatása, amely a nemzeti, nyelvi, kulturális sajátosságokat

őrző Európai régiókat megvédi a hátrányos gazdasági megkülönböztetéstől, illetve úgy biztosítja gazdasági

fejlődésüket, hogy

regionális identitásuk közben ne sérüljön, vagyis nemzeti, nyelvi, kulturális sajátosságaik

változatlanul fennmaradjanak. Meggyőződésünk, hogy ezt úgy lehet elérni, ha az adott régiók számára biztosítják a

regionális önkormányzás többlethatáskörökkel felru

rendelkezniük a régió sajátosságainak fenntartásához, és megfelelő gazdasági fejlődéséhez, hogy az Unió átfogó,

harmonikus fejlődése fenntartható legyen, és ezzel párhuzamosan kulturális sokszínűség

házott intézményeit, amelyeknek elegendő hatáskörrel kelle is fennmaradjon.

A kezdeményezés sikere érdekében egymillió aláírást kell összegyűjteni, legkevesebb hét országából az

Európai Uniónak. Erre egy év áll rendelkezésre a kezdeményezés nyilvántartásba vételétől számítva. Az elvárásnak

úgy tudunk megfelelni,

ha a bejegyzést megelőzően megkezdjük az önkéntes munkatársak, aláírásgyűjtők

toborzását. Erre egy internetes oldalt nyitottunk, amelynek címe:

www.nationalregions.eu

Kérem a Székely Nemzeti Tanács küldötteit, szimpatizánsait, a székelyföldi önkormányzatokat és civil

szervezeteket, minden magyarországi szövetségesünket, az európai nemzeti régiók védelmében érintetteket, az

Európai Unió minden olyan polgárát, aki az európai demokrácia elmélyítésében érdekelt, hogy iratkozzon fel az

önkéntes munkatársak közé a fent jelzett honlapon. A megadott email címre pontos tájékoztatást fogunk küldeni

minden önkéntes munkatársunknak a további tennivalókra vonatkozóan.

Marosvásárhely 2012. április.23.

Izsák Balázs

A Székely Nemzeti Tanács elnöke

SZÉKELYFÖLDI NEMZETI BIZOTTMÁNY

Csíksomlyó (Csíkszereda), Kájoni János u. 1. Fodor Ház

To

JOSEF BORRELL FONTELES

President of EP

B 1047 BRUXELLES

Rue Wiertstrat 60

Petition concerning the autonomy of Székely-land

At the occasion of the decisions to be taken concerning the accession of Romania to the European Union we wish to put

the unresolved ethnic problem of the Székely (siculi) before the international community.

One of Europe's most ancient native people, the Székely (Siculi) live along the Carpathian Mountains at the Eastern

part of Transylvania, in the center of today's Romania. Whereas their language is Hungarian, their mentality, customs,

popular mind and traditions differ from that of other Hungarians in the Carpathian Basin.

According to written sources, the Székely already enjoyed special privileges in Attila's Hun Empire. At that time they

took major decisions in the so-called People's Assemblies. As of 800 A.D. it was the National Assembly, which played

the same role. In return for their obligatory military service they retained their ancient Constitution, customary law,

their own judges and particular inheritance rights. They were called "Székely Nation" according to the legal status they

possessed for the last thousand years. The Székely Nation ensured that each of its members benefited from collective

rights. All Székely were equal under the law, all were considered noble, all had the right to freely choose their place of

living and none of them paid taxes.

Their Constitution, which reaches back to the Hun Empire and which already existed in its final form at the time of

Szent István (Saint Steven, the first crowned king of Hungary, (997-1038), crowned in 1000) was the first Constitution

in Europe, preceding England's Magna Charta (1215) and Hungary's Golden Bull (1222).

The Székely people continue practicing their traditional customs, which are part of Europe's cultural heritage. The

famous Székely gates are one example of these traditions. The ornamentation of these carved and sometimes painted

wooden gates carries messages of several thousand years. The Székely's folk music and folk-dance are authentic; their

national costumes are unique. The traditional costumes worn by women and men differ from village to village.

Their jealously guarded heritage is the Székely runic writing, which preserves for the 21st century one of humankind's

oldest writing.

According to the official Romanian statistics, the Székely region is presently inhabited by 613 000 persons, including

8% of other nations (Romanians, Saxons, Csángó-Hungarians and Roma). 96 % of the local administration is in the

hand of the Székely. There are only a few villages, which are not governed by a Székely mayor.

Contrary to the official statistics, the Churches still register more than one million Székely paying Church taxes, in spite

of the fact that the emigration of the Székely continued since 1920 in several waves and that the Romanian authorities

resettled about 100 000 Székely into other parts of Romania outside of Transylvania.

corroborated by the fact that in 1914 one million Székely lived in that region and that this number has not changed

despite the natural increase in population.

This form of genocide is

I. THE AUTONOMY OF THE SZÉKELY-LAND

In the spirit of Resolution 2003/1334 of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the Székely nation wants

to establish the most complete form of its self-government and self-determination: the territorial autonomy of Székelyland.

The effort of the Székely to establish an autonomous territory derives from the fact that for the last one thousand

years it had a special status.

Romania by the chains of the Carpathian Mountains, which are traversable through passes only; in the West, it is

separated from the rest of Transylvania by other mountains.

Their land has natural borders. In the East, it is separated from the historical parts of

The Székely-land is today the most neglected, economically intentionally weakened region of Romania, in spite of the

fact that it is endowed with rich natural resources.

parts of the land and transported the wood to other parts of Romania for processing. This did not allow the

development of the wood- and furniture-industry on the land of the Székely. The game resources of the forests (beer,

dear, boar, lynx, wolf) are under exploited. Its marvelous landscape rivals that of Switzerland. It is, together with

Iceland and Hungary the richest area of the world in medicinal springs, thermal waters and hot springs.

The potential of the land is great, but the Romanian Government voluntarily cripples it. The roads are bad, the hotels

are insufficient, the thermal establishments are of minor quality and the infrastructure is weak. The enterprises are

vegetating, the banks refuse to provide credit and the functioning of the local administration is at a critical level.

Despite this situation, practically nothing trickles down from the aid provided by the EU.

The system of prefects enables the Romanian administration to provide subvention for projects only to those mayors,

who are subservient to the central authorities. Although in the land of the Székely 96% of the mayors belong to this

nation, the militiamen are all Romanians. This impossible situation hurts the self-esteem of the Székely and creates

tensions between them and the Romanian administration, in spite of the fact that there is a peaceful coexistence

between the Székely majority and Romanian minority on this territory.

70% of the inhabitants of Székely-land consist of self-supporting farmers, who barely survive on their small land.

Poverty is everywhere. Investors avoid an area without sufficient infrastructure and consequently there are no new

workplaces and the craftsmanship is regressing. This situation leads many young people to leave their land of birth and

to search for workplaces in countries of the European Union.

The Székely nation is unanimously calling for autonomy. The National Committee of Székely-land convenes the Székely

National Assembly for the 14 May 2005 in Csíksomlyó. The delegates of all settlements will be present together with

the representatives of the churches, associations, professions and enterprises. It is the Székely National Assembly,

which will declare the territorial autonomy of Székely-land and form the Székely local government. It will establish the

Székely counties, the local administrative organs (court of justice and the prosecutor's office) and other instances of

public administration.

The next day, the 15 May, the representatives of the Székely administration intend to start the coordinating

negotiations with the central government of Romania. The agreement concerning the status of autonomy must

guarantee adequate representation and effective participation of the representatives of the Székely in the decisionmaking

and public administration of the central government.

During the last half a century Romanians have deforested huge

II. THE SZÉKELY-LAND AS A EUROPEAN REGION

The National Committee of Székely-land demands that the recognition of the Autonomy of Székely-land, and the

acceptance of Székely-land as a European region by the Romanian authorities be considered as prerequisites for the

accession of Romania to the European Union. At present, the Romanian government intends to divide the region in

three Euro-regions, thereby ensuring that the Székely form no majority in any one of them. This would result in mass

emigration of refugees from Székely-land to countries of the European Union. The people in Székely-land wish to

remain together in one region. They share the same identity, the same spirit, and the same cultural and religious

heritage. As they share the same past and the same present, they wish to share the same future as well. The Székely

nation wants to have a future on its traditional territory. This is why it places the creation of Székely-land's autonomy

and the recognition of this territory as a Euro-region in the package of unresolved matters of Romania's accession to

the European Union. The present action of the Székely intends to bring peace and fraternity among the people of

Romania.

Csíksomlyó, 14 March 2005.

The Administrative Body of

the National Committee of Székely-land

ahol a magyarok a lakosság 75%-át teszik ki) és a három magyar megyét három újonnan egybekapcsolt

területhez csatolja, ahol a magyarok jelentéktelen kisebbséggé válnának.